Follow me on Twitter!
Каталог має за мету зібрати і структуризувати сайти в львівському сегменті Інтернету. Всього в каталозі опубліковано 2157 сайтів.
Львівський каталог сайтів | Пошук
   
Пошук
Приклад: інтернет-магазин
Правила каталогу | Додати сайт в каталог
Львівський каталог сайтів | Детальна інформація про сайт
   

Асоціація практикуючих психологів львівсь

Асоцiацiя практикуючих психологiв Львiвської областi заснована в 1997 р. Свiдоцтво про реєстрацiю об'єднання громадян N 449 вiд 12 червня 1997 р. видане Львiвським обласним управлiнням юстицiї. Метою Асоцiацiї є об'єднання зусиль психологiв, державних установ, громадських органiзацiй областi для надання населенню психологiчної допомоги, сприяння розвитку фахової психологiчної служби i впливу на соцiальну полiтику шляхом розробки програмних заходiв; пiдвищення квалiфiкацiї та навчання психологiчних кадрiв. Асоціація практикуючих психологів Львівської області опікується психічним здоров’ям населення і в першу чергу підростаючого покоління, робить все можливе для адаптації молоді до життя в умовах трансформації суспільних відносин. Асоціація практикуючих психологів Львівської області послідовно впроваджує в демократичне суспільство різні форми психологічної та психокорекційної допомоги найбільш незахищеним верствам населення області. В першу чергу це діти, підлітки та їхні сім’ї. Майбутнє України залежить від соціальної активності і громадської позиції підростаючого покоління. Асоціація практикуючих психологів Львівської області стоїть на захисті прав дитини задекларованих основними документами ООН. ЇЇ діяльність спрямована на розуміння та прищеплення гуманістичних та демократичних цінностей сучасній молоді. Керівниками та членами Асоціації практикуючих психологів є відомі в області та Україні фахівці: Корнієнко Ігор – завідувач обласним центром практичної психології і соціальної роботи, Католик Галина – доцент ЛНУ ім.І.Франко, канд. психол. наук, член STAFFу Української спілки психотерапевтів, керівник проекту з дитячої та юнацької психотерапії в Україні, Панок Віталій – директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Академії педнаук України та Міністерства освіти і науки України, Пачковський Юрій Франкович – професор ЛНУ ім.І.Франко, канд. психол. наук, доктор соціології та багато інших. Асоцiацiя практикуючих психологiв Львiвської областi є неприбутковою, недержавною громадською, добровiльною самоврядною органiзацiєю громадян України. Виконавчим органом є Правлiння Асоцiацiї у складi Голови та двох заступникiв. Власних прибутків Асоціація не має, тому джерелами фінансування є членськi внески, благодiйнi внески фiзичних та юридичних осiб. Штатних працiвникiв, якi одержують заробiтну плату вiд Асоцiацiї, немає. Асоціація працює на громадських засадах. Для досягнення поставленої мети Асоціаціією практикуючих психологів Львівської області ралізовано низку Всеукраїнських та міжнародних проектів: Проект “Психологічні проблеми попередження та корекції наслідків насильства над дітьми” за підтримкою Міжнародного фонду “Відродження”

Асоціація практикуючих психологів львівсь

Інформація про сайт

асоціація практикуючих психологів львівської області,   асоціація практичних психологів львів,   львівський обласний центр практичної психології,   асоціація психологів львів,   асоціація практикуючих психологів львівщини,   завідувач обласним центром практичної психології ігор корнієнко,   центр психології львівської обл,   асоціація практикуючих психологів,   практикуючі психологи у Львові,   виталий панок,  
Популярні сайти
 ,
Львівський каталог сайтів | Детальна інформація про сайт
Додати сайт в каталог | Нові сайти сьогодні | Нові сайти за тиждень | Статистика каталогу | Контакти
Створення і розкрутка сайту - promo.lviv.ua © 2006-2021